Fulls informatius


Durant la història del Club d'Escacs Congrés s'han desenvolupat diversos materials impresos de comunicació, en general en clau interna, és a dir, pels seus socis.

Aquests materials han tingut diferents noms:

“Circular para los socios” que es va editar a finals de la dècada 1960-1969 i començament de la dècada del 1970.


L’any 1974 va sortir el número 0 d’un nou Butlletí.
A la dècada de 1980 es van editar diferents butlletins.
El gener de l’any 1992 es va editar una nova publicació amb el nom de “Full informatiu”. (Clicant les imatges tindreu accés al contingut).
El mes d’abril de l’any 2012 el Club d’Escacs Congrés va crear un nou “Full informatiu”, en aquesta ocasió especialment pensat per ser lliurat per correu electrònic. (Clicant les imatges tindreu accés al contingut).